„Warszawskie Studia Teologiczne” to czasopismo naukowe wydawane przez Collegium Joanneum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, w częstotliwości raz na kwartał. Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje wszystkie działy teologii, począwszy od dogmatyki, przez teologię fundamentalną, moralną, pastoralną, nauki biblijne, patrystykę, liturgikę oraz katechetykę. Na jego łamach ukazują się również teksty z dziedziny innych nauk kościelnych, takich jak prawo kanoniczne, katolicka nauka społeczna, historia Kościoła, filozofia czy etyka, a także nauk pomocniczych teologii, m.in. historii sztuki chrześcijańskiej, socjologii religii czy religiologii.

Tak szeroki zakres tematów ma w zamierzeniu umożliwić dialog między różnymi dziedzinami wiedzy, a przez to promować teologię z jednej strony otwartą na problemy współczesności, z drugiej zaś opartą na dogłębnej znajomości źródeł - Objawienia i Tradycji. (więcej)

ISSN: 0209-3782 (Print) DOI: 10.30439


 
 


  • ERIH Plus
  • ICI Journals Master List / ICI World of Journals
  • PBN/POL-Index

MNISW
20

Index Copernicus
65,23

Pobieranie

CAŁY NUMER