Kontakt

22 869 98 90

Adres redakcji

Redakcja „Warszawskich Studiów Teologicznych”
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa
tel. + 48 22 869 98 90
e-mail: wst@pwtw.pl

Wsparcie techniczne