Zespół redakcyjnyREDAKTOR NACZELNY

prof. dr hab. Roman Bartnicki,Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Polska (biogram naukowy)

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

dr Andrzej Persidok, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Polska (biogram naukowy)

SEKRETARZ REDAKCJI

dr Janusz Stańczuk,Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Polska